Architecture --- Our Works ---
waku01 uesen waku02 waku01 uesen waku02
leftsen
rightsen leftsen
rightsen
leftsen rightsen leftsen rightsen
leftsen
Beauty Salon WB Structure:steel / Location:Komatsu City,Ishikawa
rightsen leftsen
Restaurant M Structure:Wooden / Location:Komatsu City,Ishikawa
rightsen
waku01 sitasen waku02 waku01 sitasen waku02
waku01 uesen waku02 waku01 uesen waku02
leftsen
rightsen leftsen
rightsen
leftsen rightsen leftsen rightsen
leftsen
Saloon G Structure:Wooden / Location:Komatsu City,Ishikawa
rightsen leftsen
Gallery T Structure:Wooden / Location:Komatsu City,Ishikawa
rightsen
waku01 sitasen waku02 waku01 sitasen waku02
waku01 uesen waku02 waku01 uesen waku02
leftsen
rightsen leftsen
rightsen
leftsen rightsen leftsen rightsen
leftsen
Office T Structure:steel / Location:Komatsu City,Ishikawa
rightsen leftsen
Restaurant K Structure:Wooden / Location:Komatsu City,Ishikawa
rightsen
waku01 sitasen waku02 waku01 sitasen waku02
waku01 uesen waku02 waku01 uesen waku02
leftsen
rightsen leftsen
rightsen
leftsen rightsen leftsen rightsen
leftsen
Plant K Structure:steel / Location:Komatsu City,Ishikawa
rightsen leftsen
Pharmacy M Structure:Wooden / Location:Tsuruga City,Fukui
rightsen
waku01 sitasen waku02 waku01 sitasen waku02
House 1 2 Shop,Office,etc 1